CowToilet
CowToilet
CowToilet
CowToilet
CowToilet

CowToilet

 • Vrijwillig en koevriendelijk
 • Oplossing voor ammoniakemissie
 • Urine als hoogwaardige meststof

CowToilet

Het koeientoilet, het vrijwillige en automatische urineersysteem voor koeien

CowToilet winnaar Achterhoek Open Innovatieprijs 2019!

Hanskamp werkt aan een revolutionair systeem dat het ammoniakprobleem in de melkveesector kan oplossen. Sinds 2016 is Hanskamp bezig met de ontwikkeling van een koeientoilet, genaamd CowToilet. Dit innovatieve systeem berust zich erop dat de urine van de koe separaat opgevangen wordt. Door ervoor te zorgen dat de urine niet bij de vaste mest terecht komt, wordt er aanzienlijk minder ammoniak gevormd. Hiermee wordt het ammoniakprobleem bij de bron aangepakt.
 

CowToilet, koeientoilet
Het innovatieve CowToilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem. Het CowToilet maakt gebruik van een natuurlijk zenuwreflex die een plasneiging bij de koe veroorzaakt. Deze eeuwenoude techniek is geautomatiseerd door het Hanskamp CowToilet. Op een speciaal krachtvoerstation in de melkveestal wordt het CowToilet geplaatst. Na het eten van haar brok, wordt de koe uitgenodigd om in het toilet te plassen. Het CowToilet wordt op de banden van de uier van de koe geplaatst.  Het Toilet beweegt zachtjes mee met de koe. De techniek zoekt de zenuw, tikt deze aan en dit veroorzaakt een zenuwreflex waardoor de koeien gaan plassen. De urine wordt opgevangen in het reservoir van het CowToilet en wordt daarna afgezogen en apart opgeslagen.

Koeien zijn gewoontedieren. Na verloop van tijd leggen ze de link dat na het eten van krachtvoer er geplast wordt. 

Fijner voor koe en veehouder
Het voorkomen van ammoniak in de stal geeft een gezonder stalklimaat en minder stank. Dit is fijn voor de veehouder en ook beter voor het vee. Ammoniak in hoge concentratie kan irritatie geven aan slijmvliezen, ogen en longen. Dierenarts Jan Velema keek mee met het experiment en ziet op het gebied van dierenwelzijn geen enkel bezwaar. Integendeel. ‘De stal blijft schoner en droger’, zegt hij. ‘Minder vocht op de vloer betekent betere klauwgezondheid.’  Daarbij wordt voorkomen dat urine terugspettert tegen de benen van de koeien.
 

Ammoniak in het milieu
Ammoniak ontstaat wanneer de ureum uit de urine chemisch reageert met de urease uit de mest. Ammoniak stijgt op en vliegt de stal uit, dit kan in de natuur neerslaan waardoor er grote hoeveelheden stikstof op de grond terechtkomen. Planten kunnen dit niet allemaal opnemen, waardoor het overtollige ammoniak wordt omgezet in nitraat, wat de bodem verzuurd. Verzuring van de bodem is slecht voor de biodiversiteit en tast het grondwater aan. In hoge concentraties kan ammoniak ook schadelijk zijn voor mens en dier. 

Europese afspraken leggen daarom vast dat er minder ammoniak uitgestoten mag worden. In navolging daarop zijn landelijke plafonds ingesteld met als doel om uitstoot te reduceren. Ongeveer 90% van de ammoniakemissie is afkomstig uit de landbouw, waarvan 32% uit de melkveesector, volgens de WUR. Om de ammoniakuitstoot vanuit de agrarische sector te beperken, moeten veehouders nu hoge kosten maken om te voldoen aan de ammoniakemissie eisen en afvoer van de mest. Het CowToilet van Hanskamp voorkomt de vorming van ammoniak en draagt daarmee bij aan een oplossing voor deze milieuproblematiek.


Precisie bemesting
Paul Galama, die zich bij Wageningen Livestock Research bezighoudt met innovatieve melkveesystemen - niet direct betrokken bij de ontwikkeling van het CowToilet –, vertelt tegen de Volkskrant het volgende: ‘In de urine zit stikstof en kalium, en in de dikke mest zit fosfaat en organische stof’, zegt hij. ‘Door de zuivere manier van scheiding met het CowToilet kunnen veehouders en akkerbouwers veel gerichter bemesten, wat ook weer goed is voor het milieu.’ Nu kunnen verschillende sneden gras beter bemest worden met de urine, mest of een combinatie van urine en mest. Urine kan zelfs gebruikt worden als vervanging van kunstmest. Dit past goed in de kringloop.

Ook biedt dit systeem grote mogelijkheden voor nieuwe opbrengsten. Zuivere urine kan als hoogwaardige grondstof worden ingezet in bijvoorbeeld precisie bemesting. Ook zijn er ontwikkelingen gaande waarbij urine ingezet kan worden voor het opwekken van ‘gele’ stroom of kan urine als bron voor waterstof dienen.

 

De eerste modellen zullen medio 2020 op de markt komen. Er wordt verwacht dat er vier à vijf CowToilets nodig zullen zijn per 100 koeien. Over de prijs is nog niets bekend. Op dit moment is Hanskamp druk om de certificering rond te krijgen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Hanskamp, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

 • Hanskamp innovaties
 • Koecomfort ten top
 • Punten voor de Maatlat duurzame veehouderij
 • Doordacht, degelijk, duurzaam
 • Exacte dosering van krachtvoer en additieven
 • Universele systemen
 • Met beide benen in de praktijk
 • Uniek
 • Bewezen kwaliteit
 • Innovatief en praktisch
 • Maatwerk

Direct advies

Bent u op zoek naar de juiste oplossing voor uw veehouderij?

Adresgegevens

 • Hanskamp
 • Broekstraat 17
 • 7009 ZB Doetinchem
 • Nederland

Openingstijden

 • ma t/m vr. 8.00 - 17.00 uur
 • Telefoon:
 • Fax:
 • E-mail: